Om Selmer Byg

Godt købmandskab –
erfaring, professionalisme
og soliditet

Selmer Byg A/S er en del af Selmer Gruppen A/S, som er et ejendomsselskab med base i Vejle og med fokus på ejendomsudvikling og ejendomsinvestering. Vi har mere end 20 års erfaring med køb, salg, udvikling, optimering og nyopførelse af boligudlejningsejendomme. 

Selmer Byg er et aktieselskab stiftet med et kapitalgrundlag på 20 mio. kr. Selskabet er ejet af de velkonsoliderede ejendomsselskaber HOKTON A/S og Selmer Gruppen A/S i fællesskab. Koncernen agerer således på et solidt økonomisk fundament og har gennem årene med succes læst markedet og forstået at handle på forkant med markedsændringer. Vi har et konstant fokus på og en forståelse af den nuværende markedssituation, således at de korrekte beslutninger træffes på det rigtige tidspunkt og det rigtige grundlag.

Vi er i stand til at træffe hurtige beslutninger på et veloplyst grundlag, også når det kommer til ændringer af opførelses og investeringsstrategien, hvis forholdene kræver det. Vores omstillingsparathed gør os i stand til at udnytte mulighederne i markedet og derved opføre kvalitetsejendomme til aftalt tid og rette pris baseret på en høj risikostyring.

Vision

Det foretrukne byggeselskab i forbindelse med opførelse af koncernens boligudlejningsejendomme.
Kendt for kvalitet og ordentlighed.

Mission

Gennem rettidig og handlekraftig adfærd opfører vi kvalitet og volumen. Vi ansætter de rigtige medarbejdere og indgår i de rigtige samarbejdsrelationer til den rette pris. En effektiv byggeproces er en selvfølge for at skabe værdi på alle niveauer.

Værdier

Selmer Byg A/S står for troværdighed, og vi udvælger vores samarbejdspartnere ud fra det samme princip.

Med vores mange års erfaring i branchen er Selmer Byg A/S kendt for kvalitet. Vi er seriøse og professionelle i vores arbejde, og vi sætter en stor ære i at levere den aftalte kvalitet i de ejendomme, vi bygger.

Ordentlighed gennemsyrer vores koncern både internt og
eksternt. Vores forretning er bygget på værdiskabende, langvarige og stærke relationer med gensidig respekt. Vi ønsker nemlig at udvikle og skabe succes sammen med andre.