Ledige stillinger og praktikforløb

Hos Selmer Byg A/S søger vi altid velkvalificerede nye kollegaer og dygtige praktikanter.
Herunder kan du se vores aktuelle stillingsopslag og læse mere om vores praktikforløb.

Du er også velkommen til at søge uopfordret hos os.
Uopfordrede ansøgninger kan du sende til: ansog@selmerbyg.dk.

Hos Selmer Byg har jeg fået fantastiske kollegaer, der interesserer sig for hinanden.
I forhold til projektledelse har jeg fået et stort ansvar og erfaringer, jeg ikke havde forventet så tidligt i karrieren.

Dánjal Mouritsson Joensen, Projektleder

Praktik

Start din karriere som praktikant hos os.

Ledige praktikpladser

Selmer Byg søger nu praktikanter til vores byggeafdeling med hovedkontor i Vejle.

Afdelingen varetager alt fra projekteringsledelse i forbindelse med udarbejdelse af projektmateriale, indkøb af fagentrepriser, leverancer og byggestyring af fagentrepriser. Det er i den udførende fase (indkøb og produktion) du som praktikant vil blive tilknyttet.

Ved ansøgning eller spørgsmål til praktikplads kontakt:
Projektchef, Per Kirk Boysen på 92 15 01 87 eller
send din ansøgning til ansog@selmerbyg.dk.

Praktikforløb og opgaver

Når du starter som praktikant hos Selmer Byg, vil der være planlagt et introduktionsforløb. Her vil du allerede den første dag få en introduktion til virksomheden, udleveret PC, Smartphone og få adgang til al relevant
projekt- og tegningsmateriale for det projekt du bliver tilknyttet, ligesom du vil få tilknyttet en fast kontaktperson igennem hele din praktikperiode.

Efterfølgende bliver du hurtigt en del af det styrende team fra projektet går i jorden og helt til aflevering af boligerne. I hele praktikperioden kan du forvente opbakning fra en bygge- og projektleder i forbindelse med opførelse af boligerne.

Det er i høj grad op til dig, som praktikant, i samarbejde med din kontaktperson at afklare hvilke aktiviteter du involveres i, og hvor stort et ansvar du kommer til at varetage. Der vil således være rig mulighed for at opnå medindflydelse på hvilke opgaver du skal løse.

Teambuiling- og studietur til Færøerne i maj 2023

Opgaverne kan bl.a. bestå af:

– Byggepladsstyring
– Udarbejdelse af tidsplaner
– Sikre fremdriften af byggeriet
– Kvalitetssikring og tilsyn
– Afholdelse af formands- og byggemøder
– Sikre arbejdsmiljø
– Deltage i bygherremøder
– Deltagelse i ledningsejermøder

Praktikforløbet afsluttes med et opsamlingsmøde og en
evaluering, hvor der også vil være mulighed for at drøfte
eventuelle fremtidsmuligheder.